top of page

Conform cu prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene:

  1. Prin completarea formularului ne acorzi dreptul de a utiliza datele personale (nume, prenume, date de contact) inserate în cadrul prezentului formular, strict pentru centralizarea participanților și pentru eventualele informări referitoare la evenimentul pentru care se realizează înregistrarea.
     

  2. Organizatorul va înregistra audio-video acest eveniment. Datele biometrice colectate și prelucrate de către organizator pe durata desfășurării evenimentului vor fi utilizate în scopuri de informare ulterioară, de promovare, marketing și publicitate în materialele publicitare tipărite, prin canale TV sau radio, precum și pe canalele de comunicare online (website, pagini / profile / conturi rețele de socializare, servicii de transfer date, etc.) ale Organizatorului și / sau ale colaboratorilor săi. Participanții au toate drepturile prevăzute de GDPR, putându-le exercita prin cereri scrise comunicate prin e-mail la adresa: de completat cu adresa de email a Data Protection Manager

Te asigurăm că nu vom folosi datele tale în alte scopuri decât cele menționate.

bottom of page